Zaburzenia depersonalizacji – nierozpoznana epidemia

Większość z nas nie myśli zbyt wiele o zaburzeniu depersonalizacji. Są jednak ludzie, którzy na nie cierpią. Ludzie, którzy cierpią na zaburzenie depersonalizacji mają trudności w odróżnieniu siebie od innych. Ludzie ci często czują się tak, jakby patrzyli na siebie cudzymi oczami.

Istnieje wiele osób, które cierpią na zaburzenie depersonalizacji. Nie jest to rzadkie schorzenie. Szacuje się, że jedna osoba na 100 cierpi na zaburzenie depersonalizacji.

Zaburzenie depersonalizacji jest przewlekłą chorobą psychiczną. Objawy zaczynają się zwykle we wczesnym okresie życia.

Objawy zaburzenia depersonalizacji

Zaburzenie depersonalizacji powoduje zaburzenia w postrzeganiu siebie. Jest to bardzo częsty objaw zaburzenia depersonalizacji. Zaburzenie depersonalizacji jest również znane jako derealizacja.

Objawy zaburzenia depersonalizacji to:

Poczucie, że nie jesteś prawdziwy.

Masz wrażenie, że obserwujesz siebie z zewnątrz.

Doświadczasz uczucia bycia obserwowanym.

Czujesz, że nie masz kontroli nad swoim ciałem.

Czujesz się tak, jakbyś doświadczał rzeczy, które dzieją się w przeszłości.

Czujesz się jakbyś był w ciele innej osoby.

Czujesz, że jesteś w świecie snów.

Czujesz się tak, jakbyś tracił zmysły.

Czujesz się tak, jakbyś znajdował się pośród tłumu.

Depersonalizacja to nie to samo, co lęk czy atak paniki.

Depersonalizacja to inne doświadczenie. Depersonalizacja to utrata poczucia tożsamości osobistej.

Osoby cierpiące na zaburzenie depersonalizacji często mają poczucie nierealności. Doświadczają uczucia oderwania od własnego ciała i otoczenia.

Zaburzenie depersonalizacji jest przeciwieństwem normalnych uczuć. Jest to uczucie, że nie kontroluje się swojego ciała i że traci się zmysły.

Przyczyny zaburzeń depersonalizacyjnych

Istnieją dwa główne czynniki, które mogą prowadzić do zaburzenia depersonalizacji. Czynniki te mogą być fizjologiczne lub psychologiczne.

Przyczyny psychologiczne:

Zaburzenie depersonalizacji jest spowodowane negatywnym myśleniem. Jeśli wierzysz, że jesteś bezwartościowy, wtedy będziesz cierpiał na zaburzenie depersonalizacji.

Przyczyny fizyczne:

Zaburzenie depersonalizacji może być również wynikiem pewnych chorób. Choroba, która powoduje najwięcej przypadków zaburzenia depersonalizacji jest schizofrenia.

Jeśli cierpisz na zaburzenie depersonalizacji, to musisz porozmawiać z psychiatrą. Istnieje szeroki wachlarz metod leczenia tego stanu.

Wnioski:

Zaburzenie depersonalizacji jest niewidoczną chorobą psychiczną. Warunek ten jest często ignorowany przez ludzi i często jest niezrozumiały. Ludzie, którzy cierpią na zaburzenie depersonalizacji często nie rozumieją, co się z nimi dzieje.

Jeśli czujesz się tak, jakbyś tracił zmysły, to możesz cierpieć na zaburzenie depersonalizacji.